تذکر :  جهت هریک از اهداف زیر برنامه و راه کار عملیاتی در برنامه سالانه ذکر شود تا رسیدن به آن هدف مقدور باشد .

- مقدمه ( که با سلیقه مدیر معاون و مربی حداکثر در 10سطر در یک صفحه نوشته شود )

-  اهداف :

هدف الف ) تعمیق مسائل دینی و اعتلای فعالیتهای قرآنی و اقامه نماز و آشنایی  با مسائل مذهبی و دینی با رویکرد

مشارکت دانش آموزی

الف 1- تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی بر اساس قرآن کریم و سنت پیامبر و ائمه اطهار (ع)

الف 2- پذیرش روحیه تعهدوتعبد الهی و التزام عملی به احکام و آداب اسلامی و............

مصادیق در دوره ابتدائی : اصول دین را بشناسد ، با زندگی پیامبران بخصوص پیامبر اکرم (ص) آشنا شود ، معنای تولی و تبری را بداند ، قرآن را از رو بخواند و بعضی سوره ها را حفظ باشد ، نماز را به درستی بخواند و با احکام نماز و روزه آشنا باشد ، نمازهای واجب را با رغبت بخواند ، با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید ( برای دختران ) آشنا باشد ، به حضور در مسجد علاقمند باشد و......

مصادیق در دوره راهنمایی : اصول دین باور داشته و به آن عمل کند ، خداوند را بدلیل ربوبیت شایسته اطاعت بداند ، با ولایت فقیه و امامت و رهبری آشنا باشد ، قیامت و روز حساب را باور داشته باشد ، فروع دین را بداند ، مرجعی برای خود انتخاب نماید ، احکام مربوط به محرم و نامحرم را بداند ، به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقمند باشد . معنای جهاد و شهادت را بداند ، در مسجد و برنامه های عبادی ، فرهنگی شرکت نماید و ...........

مصادیق در دوره متوسطه : با سیر تکاملی ادیان آشنا و از اصول اعتقادی خود دفاع کند ، رفتار انبیاء و ائمه (ع) را الگوی خویش قرار دهد . با فلسفه تولی و تبری آشنایی کامل داشته باشد ، حاکمیت ولایت را یک اصل قطعی اسلام بداند ، نماز را ستون دین دانسته و اول وقت بخواند ، با تفاسیر بعضی آیات آشنا باشد ، از رساله عملیه استفاده کند ، آمر به معروف و ناهی از منکر باشد ، روحیه جهادگری داشته باشد و شهادت را سعادت بداند ، مستحبات و مکروهات را بشناسد و مقید باشد ، حضور در مسجد و مراسم مذهبی و اجتماعی را یک وظیفه بداند و ........

هدف ب) برنامه ریزی و آشنایی دانش آموزان با مسائل اجتماعی ، اخلاقی ، سیاسی با رویکرد مشارکت دانش آموزی   

ب 1-پرورش روحیه نظم وانضباط و جامعه پذیری دانش آموز

ب 2 تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتها

ب 3-پرورش روحیه فداکاری ، سعه صدر ، احترام به شخصیت افراد و رعایت حقوق دیگران و...............

مصادیق در دوره ابتدایی : راستگو ، امانت دار و مودب و مهربان و پایبند به عهد خود است ، با حیا و عفت است ، احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند ، از والدین اطاعت می کند ، پوشش اسلامی را رعایت می کند ، اوقات فراغت خود را با فعالیتها و بازیهای مناسب پر می کند ، به همسالان و همکلاسان خود کمک می کند ، در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند ، نظم وانضباط را در مدرسه و خانه و اجتماع رعایت می کند و ...........

مصادیق در دوره راهنمایی : به ارزشهای اخلاقی علاقه نشان می دهد ، از لباسهای مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند ، توانایی عفو دیگران دراو به وجود آمده است ، به پیشرفت کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد قبل از عمل فکر می کند ، به رعایت نظم و انضباط عادت کرده است ، رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند و ...........

مصادیق دردوره متوسطه : ارزشها و ضد ارزشها را تشخیص میدهد ، پاسدار ارزشهاست ، از توانایی خود به درستی استفاده می کند ، به رعایت حیاء و عفت پایبند است ، اطاعت از والدین را وظیفه خود می داند ، انجام کار خیر را عبادت می داند ، موازین دین و اجتماع را رعایت می کند ، انتقاد پذیر است ، معقول و متفکر است ، کمک به دیکران  را بر کمک خواستن ترجیح می دهد ، از توانایی های خود به درستی استفاده می کند و ...................

هدف ج ) برنامه ریزی و ایجاد بستر استفاده از استعداد و توانایی در امور فرهنگی ، هنری و آموزشی

ج1- شناخت و پرورش و هدایت ذوق و استعدادهای مختلف هنری

ج2- آشنایی با هنر اسلامی ، میراث فرهنگی ، هنرهای ملی و خارجی و شناخت تمدن اسلام وایران

ج3-آشنایی با ادبیات فارسی ، جلوه گاه ذوق و هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور و............... 

مصادیق در دوره ابتدایی : به زیبایهای طبیعت توجه دارد ، در زمینه های هنری از زیبایهای طبیعی الگو می گیرد ، ذوق و خلاقیت هنری خود را نشان می دهد ، با برخی از آثار معروف هنری آشناست ، به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقمند است ، آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی ، ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است و.....

مصادیق دردوره راهنمایی : با استعداهای خود آشناست و سعی در پرورش آنها دارد ، با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشناست ، به مطالعه متون ادبی و فرهنگی علاقمند است ، با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است ، ازر تقلید کورکورانه اجتناب می ورزد و................

  مصادیق دردوره متوسطه : دستاوردهای فرهنگی جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خود می داند ، هنرهای مورد علاقه خود را به کار می برد ، به شناخت خصوصیات برجسته هنری و فرهنگی ملل علاقمند است با مفاخر فرهنگ و هنر آشنا است ، به مطالعه تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام و ایران و جهان علاقمند است . به نقش مهم زبان فارسی در ایجاد ارتباط و وحدت فکری و فرهنگی ایرانیان واقف و با آثار برجسته ادب فارسی مأنوس است و..............

هدف د) برنامه ریزی و ایجاد بستر لازم در امور زیستی ، اقتصادی

د 1- آشنایی با کار و مهارتهای لازم و علاقه جهت اشتغال مولد در بخشهای مختلف

د 2- تقویت روحیه انفاق و دست گیری از محرومان

د 3- شناخت ارزش کار و قد است کار و کسب امرار معاش حلال

د 4- تقویت روحیه بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست

د 5- پرورش روحیه توجه به تربیت بدنی به عنوان زمینه های رشد معنوی

د 6- تأمین سلامت جسمانی ، بهداشت روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب و ................

مصادیق در دوره ابتدایی : کارکردن را دوست دارد ، وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد ، تن پروری ، بیکاری و راحت طلبی را ناپسند می داند ، در حفظ اموال عمومی می کوشد ، مشاغل و حرف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد ، در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی بدرستی استفاده می کند ، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند ، با تمرین و بازهای مناسب قابلیتهای جسمی خود را افزایش می دهدو................

مصادیق در دوره راهنمایی : ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می داند ، اهمیت آمادگی برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند ، منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد ، احکام اقتصادی اسلام را می داند و پایبند است ، به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی علاقمند است . کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آنها را حفظ می کند ، برای حفظ سلامتی خود ورزش می کند ، در رشته ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت نسبی است ، با کمک های اولیه آشنایی دارد ، برخی از بیماری ها و عوامل بیماری زا و راههای پیشگیری از آنها را می داند ، نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن  می داند و..................

مصادیق در دوره متوسطه : کار را عبادت می شمارد ، از تجمل گرایی و مصرف زدگی دوری می جوید ، وظایف شغلی خور ار به خوبی و درست انجام می دهد ، با منابع اقتصادی کشور ، منطقه و جهان آشنایی دارد و برای توسعه آنها تلاش می کند ، حقوق مالکیت فردی و اجتماعی را می داند و رعایت می کند ، برای ارتقاء سطح اقتصادی خانواده تلاش می کند ، راههای کسب و استمرار استقلال اقتصادی کشور را می داند ، منابع مادی و ثروتهای ملی را از آن خدا و متعلق به همه نسلها می داند ، برای تقویت استقلال اقتصادی کشور می کوشد . با انجام فعالیتهای  ورزشی ، سلامت و تناسب اعضای بدن را حفظ می کند ، با بهداشت فردی و اجتماعی و روانی و تأثیر آنها بر سلامت جامعه آشنا است و اصول آن را رعایت می کند ، در حفظ و احیای محیط زیست فعالانه مشارکت می کند ، برای ارتقاء سطح خود در رشته ورزشی مورد علاقه تلاش می کند و ............

تقویم اجرایی :

تقویم اجرایی نیز به عنوان بخش مهمی از برنامه سالانه مدارس می باشد که با توجه به موارد ذیل تهیه و تدوین گردد :

1-   نیاز سنجی 2- مخاطب شناسی 3- شیوه نامه ها 4- تعامل با بخش های دیگر 5- حضور در جلسات و همایش ها 6- تعمیق مسائل دینی و اعتلای فعالیت های قرآنی 7- تعظیم شعائر دینی و انقلابی 8- تعمیم فعالیتهای پرورشی 9- امور بهداشتی ، مشاوره ای ، کتابخانه و تربیت بدنی 10- راه کار اجرایی مدرسه شاد و با نشاط 11- سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان 12- مراسم آغازین 13- ورزش همگانی 14- مسابقات فرهنگی و هنری و معارف اسلامی ورزشی 15- اوقات فراغت 16-  پرورش خلاقیت و استعداد

17- برنامه های آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی 18- تشکلهای دانش آموزی 19- طرح تشویق 20- آسیب شناسی جوان و نوجوان 21- نحوه ارتباط اولیاء و معلمان 22- آموزش خانواده 23- دفاع مقدس و انتقال ارزشهای آن 24- ایام الله 25- اجرای پروژه جشن عبادت در مدارس ابتدایی دختر و راهنمایی پسر 26-اجرای پروژه پوشش در مدارس راهنمایی و متوسطه دختر و....

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۸;ساعت 12:41;  توسط کارشناسی فرهنگی هنری  |